Skip to content
Zespół

Specjaliści Centrum

Aleksandra Lackowska

mgr Fizjoterapii

Aleksandra ukończyła studia magisterskie z fizjoterapii na Collegium Medicum w Bydgoszczy, a także uzyskała tytuł technika masażysty. W trakcie studiów była aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Wysiłku Fizycznego, gdzie prowadziła m.in. warsztaty z aktywności fizycznej z elementami jogi. Swoją wiedzę zaczęła już poszerzać na studiach, biorąc udział w kursach oraz szkoleniach.
Najczęściej zajmuje się pacjentami ortopedycznymi po urazach, operacjach, a także neurologicznymi. W swojej pracy wykorzystuje m.in. rozluźnianie powięziowe, masaż leczniczy, czy kinesiotaping oraz dokładnie tłumaczy pacjentom jak zapobiegać kolejnym dolegliwościom bólowym.
Prywatnie jest osobą aktywną fizycznie – kocha bieganie, bierze udział w biegach z przeszkodami jak Runmageddon oraz ćwiczy jogę. Stara się również zachęcać swoich znajomych i pacjentów do aktywnego spędzania czasu. W wolnych chwilach czyta książki i uczy się języka hiszpańskiego.

Certyfikaty:

  • Kurs podstawowy PNF
  • Movement Strategy – tułów
  • Masaż tkanek głębokich
  • Masaż relaksacyjny z elementami aromaterapii wraz z masażem świecą aromaterapeutyczną
  • Taping rehabilitacyjny

lek. Zuzanna Pujanek

Laryngolog, Laryngolog dziecięcy
Specjalista otolaryngolog, absolwentka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 roku pracowała w Katedrze i Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W roku 2016 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Kontynuuje i rozszerza swoje kompetencje uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach i stażach, jak również poprzez publikacje własnych wyników badań w prasie naukowej. Zajmuje się kompleksową diagnostyką i przewlekłym leczeniem chorób u pacjentów ambulatoryjnych oraz wykonuje drobne zabiegi laryngologiczne.
 

Marlena Borys

mgr Fizjoterapii

Jest Terapeutą manualnym OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapy) wg standardow IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manual Physical Therapists). Ukończyła Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie na kierunku Fizjoterapia – uzyskują tytuł zawodowy Licencjat oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie – studia wyższe na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – uzyskując tytuł zawodowy Magister. Na codzień zajmuje się terapią indywidualną pacjentów po różnego rodzaju urazach stawów obwodowych i kręgosłupa oraz pacjentami stomatologicznymi z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych.

W 2010 r. skończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i od tego momentu cały czas pracuje aktywnie zawodowo. Ukończyła wiele kursów w dziedzinie terapii manualnej, których zwieńczeniem było zdanie międzynarodowego egzaminu i uzyskanie tytułu ortopedycznego terapeuty manualnego OMPT. Jest to najwyższy stopień wykształcenia w dziedzinie terapii manualnej na świecie.

Hobby Marleny to taniec towarzyski z którym jest związana od 1994 roku. Tancerka Formacji Standardowej Kadryl Białystok, z którą osiągnęła wiele sukcesów rangi Mistrzostw Polski oraz Świata wielokrotnie na 1 miejscu jak np w 2019r. Mistrzostwa Świata WDC Kraków – 1 miejsce.

2013 – 2015– Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth Concept:

22.11.2015 – ukończenie kursu w zakresie Terapii Manualnej Kaltenborn – Evjenth Concept i zdanie egzaminu końcowego, uzyskanie tytułu Terapeuty Manualnego MT- certyfikat Terapii Manualnej;

2012-2013 – Kurs PNF Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja PNF1, PNF2, kurs rozwijający 3A, 3B.

02.03.2013 – egzamin, uzyskanie tytułu Dyplomowanego Terapeuty Metody PNF (Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja);

2016 -2020r. – szkolenie OMPT Orthopaedic Manipulative Physical Therapy wg standardów IFOMPT

18-19.10.2021r. – zdanie międzynarodowego egzaminu OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapy) wg standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manual Physical Therapists) oraz uzyskanie międzynarodowego tytułu zawodowego OMPT.

2016 – 2020 – OMT Ortopedyczna Terapia Manipulacyjna wg standardów IFOMPT:

01-04.10.2020 – mentorska praktyka kliniczna – kurs kliniczny John Langendoen (Holandia);

28.11-01.12.2019 – mentorska praktyka kliniczna – kurs kliniczny John Langendoen (Holandia);

26-28.09.2019 – analiza i zarządzanie dysfunkcjami czaszkowo- żuchwowo-twarzowymi: John Langendoen (Holandia); 27-

30.06.2019 – miednica, biodro oraz kolano: techniki badania i leczenia: John Langendoen (Holandia);

25-28.04.2019 – zaawansowany kurs manipulacji wg koncepcji minimalnej dźwigni: Daryl Herbert (Anglia);

16-19.12.2018 – Mentorska praktyka kliniczna. OMT course in concordance with IFOMPT Eeducational Guidelines; 27-30.09.2018 – Ból w terapii manualnej;

07-10.06.2018 – Kurs kliniczny z pacjentami. Badanie i leczenie dysfunkcji w obrębie górnej części kręgosłupa;

14-15.04.2018 – Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii; 12-

13.04.2018 – Komunikacja z pacjentem w fizjoterapii; 08-

11.02.2018 – Neurodynamika: badanie i leczenie zespołów bólowych o obrębie obwodowego układu nerwowego;

14-17.12.2017 – Terapia wisceralna z wnioskowaniem klinicznym;

12-15.10.2017 – Kurs kliniczny z pacjentami. Badanie i leczenie dysfunkcji w obrębie dolnej części kręgosłupa;

14-17.09.2017 – Manipulacje w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego oraz kończyny górnej;

01-04.06.2017 – Manipulacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i kończyny dolnej z technikami przed- i po-manipulacyjnymi;

15-19.03.2017 – Anatomia palpacyjna z haczykowaniem;

08-11.12-2016 – Odcinek szyjny – kurs kliniczny;

22-25.09.2016 – Wnioskowanie kliniczne w ortopedii i traumatologii w oparciu o badania naukowe i stosowane metody operacyjne;

16-19.04 2016 – Badanie i leczenie kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego

2013 – 2015– Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth Concept:

22.11.2015 – ukończenie kursu w zakresie Terapii Manualnej Kaltenborn – Evjenth Concept i zdanie egzaminu końcowego, uzyskanie tytułu Terapeuty Manualnego MT- certyfikat Terapii Manualnej;

16-19.04.2015 – AWS 2 Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

09-12.04.2015 – Naukowe podstawy ćwiczeń terapeutycznych;

19-22.03.2015 – AWS 1 Badanie i leczenie obręczy biodrowej I dolnej części kręgosłupa. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

18-21.09.2014 – AEX 2 Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

26-29.06.2014 – AEX 1 Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

10-13.04.2014 – OWS Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

03-06.01.2014 – UWS Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa.

Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

24-27.10.2014 – OEX Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

27-30.06.2013 – UEX Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha;

2.03.2013 – egzamin, uzyskanie tytułu Dyplomowanego Terapeuty Metody PNF
(Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja);

26.02-02.03.2013 – Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 3A, 3B) – kurs rozwijający;

24-28.03.2012 – Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 2);

19-23.01.2012 – Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1);

21-22. 05.2011 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego – akredytacja PTF;

02-03.04.2011 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – Moduł II – akredytacja PTF;

19-20.03. 2011 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – Moduł I;

11-12.11.2017 – Suche igłowanie/medyczna akupunktura;

1-02.12.2012 – osteopatia ginekologiczna i położnicza z perspektywy osteopaty i ginekologa – położnika;
19-20.11.2011 – Kinesiology Taping Kurs Podstawowy – akredytacja PTF;

20.11.2010 – Taping rehabilitacyjny – taping sportowy w rehabilitacji;

6-7.04.2019 – II Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej;

21.04.2018 – I Konferencja naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej;

19.05 – 20.05. 2017 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Jeleniej Górze: „Osiągnięcia współczesnej małoinwazyjnej neurochirurgii w leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. Rola przed- i pooperacyjnej profesjonalnej fizjoterapii w chorobach kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego”;

03.2016 – szkolenie zastosowania wkładek ortopedycznych firmy MEDI;

15.03.2014 – I Kongres PNF w Polsce organizowany przez IPNFA Poland;

04. 2013 – „Osteoporoza – choroba cywilizacyjna XXI wieku – aktualne aspekty profilaktyki, leczenia i rehabilitacji”;